S TEPELNOU OCHRANU

Jsou vyráběna z nízkoemisního skla s měkčenou vrstvou. Sklo se vyrábí v „off line“ procesu, během něhož je kovová vrstva nanášena na plochu mimo výrobní linku skla float. Hodnota součinitele emisí této vrstvy je několikrát nižší než u skla. Jednokomorové sklo zhotoveno z tohoto typu skla umožňuje dosažení skvělých vlastností: vysoké propustnosti denního světla, nízkého součinitele tepelné propustnosti U, maximální průhlednosti, neutrálnosti barev a optimální propustnosti energií (sklo Effector Therm Effect s meziskelním prostorem vyplněným inertním plynem (argon) dosahuje součinitele prostupu tepla U = 1,1[W/(m2•K)].

 

Effector Therm Effect dvoukomorová

Rostoucí ceny tradičních zdrojů energie, zmenšující se zásoby energetických surovin, různá omezení týkající se emisí (pro životní prostředí škodlivého) oxidu uhličitého a také klimatické změny si vynucují zavádění efektivních a úsporných technologií. Navíc s počátkem platnosti novely zákona o stavebnictví z roku 2009 začala platit povinnost energetické certifikace staveb (energetické štítky). Směrnice 2009/91ES Evropského parlamentu a rady z 16. 12. 2002 o energetické náročnosti budov zavazuje členské státy Evropské unie k aktivní propagaci zlepšení energetického standardu budov v rámci Společenství.

Odtud také pramení naše snahy o zlepšení hodnot součinitele tepelné propustnosti celé budovy – tepelně izolační dvoukomorová skla Effector Therm Effect jsou vyrobena ze 2 skel s tepelně izolačním povrchem a meziskelním prostorem vyplněným argonem. Díky této technologii lze dosáhnout optimální rovnováhy mezi nejnižšími součiniteli U s hodnotou až 0,6 [W/(m2 K)], energetickou propustností (g = 50) a nejvyšší propustností (71 % propustnost světla), a to při zachování neutrálních barev (Ra = 95,7).

Skla tohoto typu jsou používána u staveb, jako jsou např. pasivní domy, u nichž je zvlášť důležité dosáhnout co nejnižšího součinitele tepelné propustnosti.

VÝHODY tepelně izolačních skel Effector Therm Effect:

VYŠŠÍ KOMFORT:

  • snížení efektu studeného skla,
  • redukce kondenzace vodní páry (při zachování rovnováhy skla s teplotou uvnitř místnosti dochází k zabránění rizika, že dojde k rozšíření skla),
  • velmi dobrá průhlednost a neutrální barevnost.

ÚSPORA ENERGIÍ + OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

  • nižší náklady na topení,
  • ochrana životního prostředí díky snížení emisí oxidu uhličitého do atmosféry.

UNIVERZÁLNOST:

  • Tepelně izolační skla Effector Therm Effect působí jak v létě, tak v zimě. V létě zabraňují nahřívání místnosti, v zimě zabraňují únikům tepla z místnosti. Díky snížení ultrafialového záření vnikajícího dovnitř, chráníme naše zdraví a zpomalujeme proces blednutí nábytku, koberců a záclon.

Effector Therm Effect tříkomorová

Abychom se přizpůsobili současným trendům a stavebním technologiím, začali jsme nabízet vícenásobné tříkomorové zasklení, díky němuž dosahuje součinitel U hodnot 0,4 [W/(m2 K)]. Zlepšení vlastnosti souvisí s přidanou komorou. Abychom takových hodnot dosáhli, vyrábíme vícenásobná skla s celkovou šířkou 58 mm, se zakalením některých skel. Kalení je prováděno technologií, která využívá vzduchový polštář, nikoli obvyklé keramické válečky. Tímto dochází k redukci deformace skel po tepelném ošetření. Vylepšení parametrů zvyšuje hmotnost skla o 40 kg/m2. Mění se také součinitel propustnosti světla Lt, který se sníží o cca 8 % v porovnání se skly se standardním nízkoemisním povrchem.

Tato skla jsou využívána k výrobě oken pro pasivní domy.

Blog
Zprávy
Stavíte dům?

Kupte si okna Hensfort a získejte slevu na rzeczgustu.eu

rzeczgustu.eu